Kredyt hipoteczny Mieszkanie dla Młodych - Oferta nr83891 - Oferteo.pl

Kredyt hipoteczny Mieszkanie dla Młodych


Cena do uzgodnienia

Mieszkanie dla Młodych
Kredyt z dopłatą, więcej informacji pod telefonem

799 236 545


Weź kredyt z dopłatą w ramach programu Mieszkanie dla Młodych! Zobacz, jakie to proste.

Kupno mieszkania to bardzo ważna decyzja w życiu każdego młodego człowieka. Chcąc pomóc w realizacji tego ogromnego wyzwania, Deutsche Bank wprowadził do swojej oferty kredyt z dopłatą w programie Mieszkanie dla Młodych.

Czym jest kredyt MdM?

To kredyt przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego lub domu na rynku pierwotnym z dofinansowaniem wkładu własnego. Ponadto rodziny, w których pojawi się trzecie lub kolejne dziecko, mogą dodatkowo otrzymać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu.

Kto może wnioskować o kredyt MdM?

Osoby w wieku do 35 lat (w wypadku małżeństw decydujący jest wiek młodszego z małżonków).
1
Małżeństwa oraz single.
2
Osoby, które nigdy nie posiadały prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
3


Jakie warunki należy spełnić?

Zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci – dofinansowanie jest naliczane do powierzchni 50m2
1
Cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie (limity cen metra kwadratowego są publikowane w biuletynie informacji publicznej)
2
Nabywca kredytu nie może być najemcą lokalu lub posiadać spółdzielczego prawa lokatorskiego. W takim przypadku należy rozwiązać umowę najmu lub zrzec się prawa lokatorskiego.
3
Nabywany lokal mieszkalny/dom jednorodzinny może służyć wyłącznie do realizacji potrzeb mieszkaniowych nabywców.
4


Jaki kredyt można otrzymać?

Kwota kredytu musi stanowić co najmniej 50% wartości nieruchomości.
1 Walutą kredytu musi być polski złoty.
2 Okres kredytowania to co najmniej 15 lat (180 rat).
3 Kredyt należy przeznaczyć na nabycie nieruchomości na terytorium Polski.
4 Celem kredytu musi być wyłącznie kupno mieszkania/domu.
5


Jak obliczane jest dofinansowanie?

dla rodzin bez dzieci oraz singli wynosi 10%
1 dla rodzin oraz osób samotnych posiadających przynajmniej jedno dziecko (własne lub przysposobione) wynosi ona 15%
Powyższa wartość wyliczana jest z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m2 nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m2) i ogłaszanego przez wojewodów wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni mieszkalnej jako średnia arytmetyczna z dwóch ostatnich wartości kwartalnych uzależnionych od lokalizacji nieruchomości.ii

Co jeszcze warto wiedzieć?

Podstawowe dofinansowanie wkładu własnego jest wypłacane jako ostatnia część świadczeń pieniężnych przekazywanych na rachunek dewelopera/spółdzielni mieszkaniowej; dodatkowe finansowe wsparcie jest wypłacane na poczet wcześniejszej spłaty kapitału kredytu.
1
BGK zrealizuje płatność w terminie wskazanym we wniosku Nabywcy. Jeśli ten dzień będzie dniem nieroboczym – w kolejnym dniu roboczym.
2
Bank zaksięguje dofinansowanie w ciągu 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania od BGK.
3
Nabywca jest zobowiązany do zwrotu dofinansowaniaiii , jeżeli w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:
zbył prawo własności lub współwłasności mieszkania, którego zakup nastąpił z zastosowaniem dofinansowania wkładu własnego,
wynajął lub użyczył mieszkanie innej osobie,
zmienił sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
uzyskał prawa własności, współwłasności lub spółdzielczego własnościowego prawa do innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku.
4

Przepisy dotyczące kredytu hipotecznego MDM, w tym zasady ustalania wysokości wsparcia, znajdują się w Ustawie z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Reszta informacji pod nr infolinii: 799236545

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 233